Snickarglädje

• Vid renoveringar tillverkar vi efter äldre förlagor men kan även leverera snickarglädje vid nyproduktion av hus
• Materialen vi använder oss av är av högkvalitativt virke, furu, gran och sibirisk lärk
• Räckesspjälor
• Gavelspetsdekorationer
• Fönsterutsmyckningar
• Konsoler mm
• Utvändiga snickerier till hus och trädgård så som,
• Grindar
• Staket
• Trappor
• Trädgårdsmöbler